hakkında

bbî Evler, bunlar da…

 • Frankofon Belçika’da 100’den fazla Tıbbî Ev
  • Her yıl tedavi gören 240. 000 hasta
  • Hizmetinizde 1600 uzman
  • Durmadan kalkınan bir idare sistemi (her yıl ortalama 6 yeni Tıbbî Ev açılır)
  • Yeni kullancılar ve yeni hastalar dernekleri
  • Bütün dünyada meşhur olan Belçikalı bir idare sistemi: www.maisonmedicale.org/

İşlemesi

Tıbbî Ev nasıl çalışıyor?

bbî Ev nasıl çalışıyor?

Tıbbî Ev 2007 yılından beri Saint-Léonard mahallesinde bulunuyor.

Takımımız
• Risepsyonistlerden
• Hemşirelerden
• Fizyoterapistlerden
• Osteopatlardan
• Genel doktorlardan
• Sosyal hizmetten oluşuyor.

Varlık sebebimiz bu :

Saint-Léonard mahallesinde ve civarında (Thier à Liège, Feronstrée, Pierreuse) yaşayan bütün kullancıların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık alanında çalışanların eğitiminde özgürleştiren bir rol oynamaktır.

Yapılan etkinliklere destek veren değerler: dayanışma, adalet, özyönetim, kullancıların katılması, diğer alanlarlan işbirlikte çalışmaktır.

Hedeflerimiz :

• Erişilebilirlik = herkes için katileli bakımlar
• Devamlılık = mübadele ve güven ilişkisi
• Dayanışma = ihtiyaçlarına göre herkes tedavi edilir

 • Tümlük = sağlığın teşvikine önem veren özleyici ve şifalı bir bakım

Götürü ödeme ve takım işi hedeflerimize erebilmeyi sağlamaktadır.

 

 

Götürü ödeme

Götürü ödeme kontrat demektedir

Götürü bir ücret abone olanların sağlık kurumu tarafından her ay tıbbî eve ödenecektir.
Bu ücret Tıbbî Evde bakımlarınızın masrafları genel tıb, fizyoterapist ve hemşire için karşılayacaktır.

Yani götürü ödeme sizinle, sağlık kurumunuzla Tıbbî Ev’in arasında  bir kontrattır. Herkesin gelirlerine göre değil, ihtiyaçlarına göre tedavi edilmesini sağlamaktadır.

Kaydolur kaydolmaz:

Tıbbî Ev’in (doktor, fizyoterapist, hemşire) takımı tarafında tedavi edilmeye ve sağlık kurumunuzla işlerinizi düzenli olarak halletmeye söz veriyorsunuz.

Sağlık kurumu her ay götürü ödeme yapmaya söz veriyor.

Tıbbî Ev her ihtiyacınız olduğunda genel tıp, fizyoterapi veya hemşirelik bakımlarını size vermeye söz veriyor.

 

 

Özyönetim

Özyönetim

Tıbbî Ev’in takımında yönetici yok. İşçiler evin işlerini idare ederler.
Beraber karar almak projemizdir.